تاریخچه بازدیدهای رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان از جمهوری اسلامی ایران


16 تا 19 ژوئن 1995 ، تهران ، شیراز ، ایران

در این تاریخ سفر کاری رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان به جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت . در تهران با میانجیگری سازمان ملل متحد ملاقات دوم امامعلی رحمان با ریاست اتحادیه مخالفات تاجیکستان س.آ. نوری برگذار شد . همزمان طی این سفر ، امامعلی رحمان با رئیس جمهور ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز ملاقات داشت.

12 تا 13 می 1996 ، مشهد ، ایران

بازدید کاری رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان به جمهوری اسلامی ایران د راین تاریخ صورت گرفت و در این سفر در مراسم  افتتاح راه آهن مشهد – سرخس شرکت کرد . در جریان این بازدید ملاقات امامعلی رحمان با رئیس جمهور ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز برگذار شد.

18 تا 21 فوریه 1997 ، مشهد ، ایران

رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان طی یک سفر کاری به مشهد درباره مذاکرات تاجیکستان در خصوص حل مصالمت آمیز اختلافات با رهبر اتحادیه مخالفان تاجیکستان س. آ. نوری به میانجیگیری سازمان ملل متحد ملاقاتی برگذار نمود . همچنین در جریان این بازدید ملاقاتهای امامعلی رحمان با رئیس جمهور ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی ، وزیر کارهای خارجی ایران ع. ولایتی ، نماینده مخصوص دبیر کل سازمان ملل متحد گ.د. مرم برگذار شد . 

13 تا 14 دسامبر  1998 ، تهران ، ایران

رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان از تهران بازدید کاری بعمل آورده ، و در هشتمین جلسه دولتهای اعضای سازمان کنفرانس اسلامی شرکت و سخنرانی نمود .

13 تا 14 دسامبر 1998 ، تهران ، ایران

در این تاریخ بازدید رسمی رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان از ایران صورت گرفت. رهبر تاجیکستان با رئیس جمهور ایران سید محمد خاتمی نیز ملاقاتی داشت .

9 تا 11 ژوئن 2000 ، تهران ، ایران

رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان از تهران بازدید کاری بعمل آورده که طی آن در چهارمین جلسه سران دولتهای اعضای سازمان همکاری اقتصادی شرکت و سخنرانی کرد .

در طی این بازدید رسمی ملاقات امامعلی رحمان با رئیس جمهور ایران سید محمد خاتمی نیز برگذار شد.

 7 تا 8 نوامبر 2000 ، تهران ، ایران

بازدید کاری رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان با رئیس جمهور ایران سید محمد خاتمی برگذار شد .

16 تا 18 ژوئن 2003 ، تهران ، تبریز ، ایران 

در این تاریخ بازدید رسمی رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان از جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت .  در تهران ملاقاتها و گفتگوهای رئیس جمهور تاجیکستان با رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران سید علی خامنه ای ، رئیس جمهور ایران سید محمد خاتمی ، رئیس حکومت انتقالی افغانستان ح. کرزای برگذار شد .

همچنین گفتگوهای سه جانبه با شرکت رئیس جمهور تاجیکستان ، رئیس جمهور ایران و رئیس حکومت انتقالی افغانستان بوقوع می پیوست . 

16 تا 19 ژانویه 2006 ، تهران ، کیش ، ایران

سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان به جمهوری اسلامی ایران در این تاریخ برگذار شد .

7 تا 9 می 2007 ، تهران ، ایران

سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان به جمهوری اسلامی ایران برگذار شد .

9 تا 10 فوریه 2008 ، تهران ، ایران

 رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان طی یک سفر رسمی به جمهوری اسلامی ایران تشریف آوردند .

ایشان طی ملاقاتی با رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد ، وزیر انرژی ایران پرویز فتاح و وزیر دفاع و نیروهای مسلح ایران مصطفی محمد نجار دیدار کردند .

27 و 28 نوامبر 2008 ، تهران ، ایران

بازدید دوستانه  رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان از جمهوری اسلامی ایران در این تاریخ صورت گرفت .

در جریان این بازدید ملاقات امامعلی رحمان با رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد برگذار شد ، سپس گفتگوی هیاتها در سطح وسیع برپا گردید .

10 تا 15 مارس 2009 ، تهران ، کرمان ، جزیره کیش ایران

بازدید کاری رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان از جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت .

در تاریخ 10 مارس در تهران ملاقات سه جانبه سران کشورهای تاجیکستان امامعلی رحمان ، افغانستان حامد کرزای و ایران محمود احمدی نژاد برگذار شد .

26 تا 27 مارس 2010 ، تهران ، جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان طی یک سفر کاری و شرکت در جشن بزرگ جهانی نوروز به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد .

5 تا 6 آگوست 2010 ، تهران ، جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان برای شرکت در ملاقات سه جانبه سران دولتهای تاجیکستان ، ایران و افغانستان به شهر تهران در جمهوری اسلامی ایران سفر کرد .

26 تا 27 مارس 2011 ، تهران ، ایران

 رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان برای شرکت در دومین اجلاس جشن جهانی نوروز به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد.

در حاشیه این اجلاس در شهر تهران  رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهور ترکمنستان قربانقلی بردی محمداف و رئیس جمهور افغانستان حامد کرزای ملاقات دو جانبه انجام داد .

24 تا 25 ژوئن 2011 ، تهران ، جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان جهت شرکت در کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم به شهر تهران در جمهوری اسلامی ایران سفر کرد .

4 آگوست 2013 ، تهران ، جمهوری اسلامی ایران

سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان جهت شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران