روابط اقتصادی

مناسبات تجارتی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران

مناسبات اقتصادی جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ استقلال جمهوری ما آغاز شده است شامل بخشهای مختلف فعالیت اقتصادی و تجاری می شود .

ریاست محترم جمهوری تاجیکستان جناب آقای امامعلی رحمان در پیامهای خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان گسترش همکاریهای تاجیکستان را با همسایگان نزدیک خود بخصوص ایران تاکید می نمایند .

برای پیشبرد و رواج همکاریهای همه جانبه بین تاجیکستان و ایران تمام اصول حقوقی فراهم شده است ، در این باره بیش از 150 سند تنظیم کننده همکاریهای دو جانبه به امضاء رسیده اند که همکاری را در بخشهای سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و غیره دربر می گیرند.

تنظیم کننده اصلی فعالیت اقتصادی و تجاری کشورها اساساً توافقنامه های بسیار مهم مثل توافقنامه درباره ترغیب و حفظ متقابل سرمایه گذاری (18/07/1995 ) ، که با قرار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان (30/03/1996 ) به تصویب رسیده است ، توافقنامه درباره اجرای مالیات بندی دو طرفه و پیشگیری از  فرار  مالیاتی ( 31/12/1996 ) که با قرار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ( 5/11/2012) به تصویب رسیده است و توافقنامه تجاری (30/04/2002) می باشند .

در زمینه توافقنامه تجاری ( 30/04/2002) کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است.

نقشه کمیسیون مشترک مذکور در گسترش مناسبتهای دوجانبه کشورها و همکاریهای اقتصادی و تجاری جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم می باشد.

قابل ذکر است که در نتیجه کار جلسه های این کمیسیون مشترک بخشهای اساسی همکاریهای بین ادارات و موسسات ، سازمانها و شرکتهای دو کشور مشخص شده اند . طرفین از جریان همکاریهای اجتماعی ، اقتصادی ، علمی و فرهنگی نتیجه گیری نموده ، بر امکانات و پتانسیلهای استفاده نشده که متقابلاً سودمند هستند ، تاکید می نمایند .

از جمله معین شده است که برای همکاری در رشته های تجارت ، صنعت ، انرژی ، حمل و نقل ، کشاورزی ، نفت و گاز امکانات بیشتری وجود دارند و پیوسته گسترش دادن آنها باعث افزون نمودن حجم گردش بازرگانی خارجی کشورها خواهد گشت .

کمیسون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران دارای امکانات وسیع تحکیم و گسترش همکاریهای بنیادین اقتصادی و بالا بردن نقشه منطقه ای دو کشور همزبان و هم فرهنگ می باشد.

گردش بازرگانی بین دو کشور : پیش از همه باید قید نمود که گردش بازرگانی بین تاجیکستان و ایران بطور منظم  افزایش می یابد. تنها در سال 2009 با تاثیر بحران مالی و اقتصادی جهانی سطح معاملات مالی دو کشور کاهش یافته بود، که طرفین را بی تاثیر نگذاشت.

طبق اطلاعات آماری جمهوری تاجیکستان حجم عمومی گردش تجاری خارجی با جمهوری اسلامی ایران در 11 سال اخیر یک میلیارد و  455  میلیون دلار را تشکیل داد ، که این ، نسبت به گردش تجاری در سال 2002 (43.6 میلیون ) 116% افزایش یافت .

محصولات اساسی صادراتی : آلومینیوم و محصولات آن ، نخ پنبه ؛ پیله ، ابریشم و اضافه های ابریشم ، لوبیا ، زردآلو ،انواع  آلو ، کنجد ، قراضه های فلزات سیاه .

در ساختار واردات محصولات زیر دارای جایگاه ویژه ای هستند : گوشت مرغ ، شکر ، تخم ، روغن گیاهی ، چای ، روغن حیوانی ، محصولات گوشتی ، محصولات قنادی ، شکلات ، پسته ، محصولات ماکارونی ، سیمان ، خاک رس ، محصولات دارویی ، صابون ، محصولات پلاستیکی ، شیشه و محصولات شیشه ای ، ماشین و تجهیزات برقی و انواع آن ، واسطه های حمل و نقل زمینی .