ثبت نام شهروندان تاجیک

به تمامی شهروندان تاجیکستان، که در حال حاضر ساکن در جمهوری اسلامی  ایران هستند ، توصیه می شود پس از ورود به ایران در سفارت تاجیکستان در تهران (بخش کنسولگری) ثبت نام نمایند. با توجه به ماده از قانون اساسی جمهوری تاجیکستان "در تابعیت تاجیکستان"،  اگر شهروند تاجیک ساکن در خارج از کشور در عرض پنج سال ثبت نام کنسولی در نمایندگی نداشته باشد ( بجز مواردی که علت موجهی برای آن وجود دارد)،  در آنصورت شهروندی خود را از دست خواهد داد . روند ثبت نام برای شهروندان تاجیک مقیم در خارج از کشور تسهیل شده است و شما می توانید با تکمیل این فرم، ثبت نام را بدن مراجعه به این نمایندگی انجام دهید .  شما می توانید خود یا اعضای خانواده را بصورت آنلاین با تکمیل فرم زیر ثبت نام نمائید.

فرم ثبت نام
 1. نام*
  Invalid Input
 2. نام خانوادگی*
  Invalid Input
 3. شماره پاسپورت*
  Invalid Input
 4. سال تولد*
  Invalid Input
 5. محل اقامت در ایران*
  Invalid Input
 6. شماره تماس *
  Invalid Input
 7. ایمیل
  Invalid Input
 8. کپی پاسپورت را ضمیمه نمایید ( سایز تا 300 کیلو بایت)
  Invalid Input
 9. ضد اسپم
  ضد اسپم
    مجدداًInvalid Input
 10. ارسال