مناطق

منطقه  سغد یکی از مناطق اداری در جمهوری تاجیکستان می باشد. به تاریخ 27 اکتبر 1939 به عنوان منطقه Leninabad تاسیس شده بود. در دهم نوامبر سال 2000 به نام منطقه سغد تغییر نام یافت. این منطقه در شمال تاجیکستان در رشته کوه های تیان شان (Tien Shan) و کوه های حصار آلای (Gissar-Alai)  قرار دارد به طوری که قسمت شمالی توسط دره فرغانه  احاطه شده است. منطقه سغد به 14 بخش تقسیم می شود: عینی،  ظفرآباد، غانچی،  جبار رسول اف، استرافشان، اسفره، اشت، کان بادام، مستچاه،  پنجه کنت، سپیتامن و شهرستان  (Ayni, Asht, Bobojon-Gafurov, Ganji Jabbar-Rasulov, Zafarabad, Isfara, Istravshan, Kanibadam, Kuhistoni-Mastchoh, Mastchoh, Penjikent, Spitamen Shahristan, ). مرکز اداری خجند (Khujand)  می باشد.  شهرهای واقع در منطقه سغد،  غفوراف، کان بادام،  پنجه کنت، تباشهر، قیره قوم، ایستره، استرافشان، چکالفسک (Soghd، Gafurov, Istaravshan, Isfara, Kairakum, Kanibadam Penjikent, Taboshar, Chkalovsk, ) می باشد. اقلیم خجند قاره ای می باشد و رودخانه های عمده سیردریا و  زرافشان می باشند. بزرگترین و محبوب ترین دریاچه اسکندرکول می باشد. مخازن آبی دیگر شامل  قیره قوم، کته سای، فرهاد، دگانه سای (Kairakum Farhad, Kattasai Daganasai,) می باشد.

منطقه خطلان  در بخش جنوبی کوه های حصار آلای قرار دارد.  شش شهر در منطقه خطلان،  قرقان تپه، سربند، دنغره، نورک، کولاب، پنج (Khatlon - Kurgan Tube، Kulyab, Nurek, Dangara, Sarband & Pyanj) و 21 بخش: باختر،  بلجووان،  جیلی کول،  جامی،  واسع، وخش،  قوم سنگیر،  کولاب،  قبادیان،  میر علی سعید همدانی،  تیمور ملک،  مومن آّباد ،فرخار،  رومی، راغون،  خاولینگ،  تاصر خسرو،  شهرتوس،  شورآباد و یاوآن ( Baljuvan, Bokhtar, Vakhsh, Vose, Dangara, Jami, Jilikul, Kubadiyan, Kulyab, Kumsangir, Muminabad, Nurek, Pyanj, Rogun, Rumi, Sarband, Temurmalik, Farkhor, Mir Said Ali Hamadoni, Nosiri Khusrav, Khovaling, Khuroson, Shahritus, Shuroabad & Yavan )وجود دارد.

اقلیم منطقه ختلان قاره ای می باشد و رودخانه های عمده پنج  و وخش به همراه سلبرز، مومن آّباد  (Muminabad, Selburs) و مخازن آبی دیگر می باشند.

ایالت خودمختار بدخشان کوهی (GBAO)  در تاریخ ژانویه 1925 بر اساس حکم کمیته اجرایی مرکزی شوروی بنیانگزاری شد. مرزهای  GBAO با قرقیزستان در شمال، چین از شرق و با افغانستان در جنوب شرقی میباشد. مساحت منطقه 64200 کیلومتر مربع (یا 44.5% قلمروی تاجیکستان) میباشد.  هفت بخش و یک مرکز شهرداری خاروغ (Khorog) وجود دارد. GBAO از نظر اداری تقسیم می شود: شهر خاروغ  و  بخش های درواز، ایشکاشیم، راشت قلعه، روشان، ونج، مرغاب  و شوغنان (Darvaz, Vanj, Rushan, Shugnan, Roshtkala, Ishkashim & Murghab) وجود دارد.

مناطق تبعه جمهوری و دوشنبه گروهی مشتمل بر 13 تبعه جمهوری در تاجیکستان مرکزی با امتداد از مرز با ازبکستان در غرب به حومه پامیر ( Pamirs (GBAO) در شرق ، در امتداد شیب های جنوبی رشته کوه های حصار  (Hissar) و باز هم به شرق در امتداد مرز با قرقیزستان میباشد.  نواحی تابعه جمهوری (RRP) شامل ورزاب، وحدت، جیرگتال، حصار،  نورآباد،  جیرگتال،  رشت،  رگار،  رودکی،  راغون،  تورسان زاده،  تاجیک آباد،  طویل دره،  فیض آباد،  دوشنبه (  Varzob , Vakhdat ،  Nurobod، Gissar, Jirgatal، Rasth، Rogun,Rudaki ، Tavildara, Tojikobod, Tursunzade، Regar، Faizabad و Dushanbe) پایتخت جمهوری تاجیکستان، یکی از شهرهای بزرگترین شهرها در کشور به همراه مرکز سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. دوشنبه در ارتفاع 800 متری بالای سطح دریا در دره بسیار آباد حصار قرار دارد. دوشنبه دارای اقلیم قاره ای مشخص با زمستان های سرد مرطوب و خشک میباشد.