رئیس جمهوری تاجیکستان

 جناب عالی امامعلی رحمان

 

امامعلی رحمان 5 اکتبر سال 1952 در دنقره تاجیکستان متولد شده است .

تحصیلات : سال 1982 - فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه دولتی تاجیکستان

سوابق کاری :

سال های 1987 – 1976 : در مقام های بلند پایه ناحیه دنقره فعالیت داشته است .

سال های 1992 – 1987 : رئیس ساوخوز به نام لنین ناحیه دنقره

سال 1990 : وکیل مردمی در شورای عالی جمهوری تاجیکستان

سال 1992 : رئیس شورای نمایندگان مردم ولایت کولاب

19 نوامبرسال 1992 : امامعلی رحمان به ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان منصوب شد .

6 نوامبرسال 1994 : اماعلی رحمان به سمت رئیس جمهوری تاجیکستان انتخاب شد .

6 نوامبرسال 1999 : اماعلی رحمان با رای مردم برای بار دوم به مدت 7 سال به رئیس جمهوری تاجیکستان انتخاب شد .

6 نوامبرسال  2006  : برای بار سوم به سمت رئیس جمهوری تاجیکستان انتخاب شد .

قهرمان تاجیکستان (11 دسامبر سال 1999 ) می باشد  .

متاهل و دارای 9 فرزند است .

نکات مهم :

رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین رئیس دولت و بالاترین مقام کشور می باشد .

رئیس جمهور تاجیکستان از طریق رای مردم به مدت 7 سال انتخاب می گردد .

.رئیس جمهور فرمانده کل ارتش ملی است