وزیر امور خارجه

وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان

جناب آقای سراج الدین اصل اف مهرالدین اوویچ

در 17 آوریل سال 1964 در جمهوری تاجیکستان متولد شده است، تاجیک و دارای تحصیلات عالیه هستند. دارای دیپلم سفیر فوق العاده و مختار می باشند.

سوابق کاری:

سالهای 1981 تا 1986 -  دانشجوی دانشکده هیدرومترولوژی شهر اودسای اوکراین.

سالهای 1986 تا 1992 مهندس، مهندس اصلی  مرکز هیدرومتولوژی ریاست اصلی هواشناسی وزارت حفاظت از محیط  زیست جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان، شهر دوشنبه،

سالهای 1992 تا 1995 معاون  رئیس ، مدیر وزارت حفظ محیط زیست جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه،

سالهای 1995 تا 1996 معاون ریاست هواشناسی وزارت حفظ محیط زیست جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه،

سالهای 1996 تا 1997 نماینده تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در کمیته اجرایی شورای بین دولتی مسائل حوزه دریای آرال، شهر تاشکند،

سالهای 1997 تا 2002 - نماینده تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در کمیته اجرایی صندوق  بین المللی نجات دریای آرال، شهر تاشکند،

سالهای 2002 تا 2005 رئیس کمیته اجرایی صندوق  بین المللی نجات دریای آرال ، شهر تاشکند،

سالهای 2004 تا 2005 معاون اول وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه،

آوریل 2004 تا نوامبر 2005 -  هماهنگ کننده ملی جمهوری تاجیکستان در سازمان همکاریهای شانگهای،

سالهای 2005 تا 2013 نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد، شهر نیویورک،

سالهای 2011 تا 2013 سفیر فوق العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری کوبا با اقامت در شهر نیویورک،

از 29/11/2013 وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان

ایشان به زبانهای انگلیسی، فارسی و روسی مسلط می باشند.

متاهل و دارای 4 فرزند است.