ارز ملی

واحد ارزی ملی تاجیکستان سامانی (somoni-TJS) می باشد.

مطابق با حکم رئیس جمهور تاجیکستان به تاریخ 26 اکتبر 2010، آغاز گردش واحد ارزی ملی کشور از تاریخ 30 اکتبر سال 2000، به افتخار بنیانگذار اولین ایالت مرکزی تاجیکستان اسماعیل سامانی ( 907-849) اعلام گردید. از این رو اسکناس به ارزش های   1،5 ،20 ، 50،100  سامانی و پول خرد به ارزش های  1،5 ، 20،50  دیرم (diram)آغاز به گردش نموده است. یک سامانی معادل 100 دیرم )عنوان بین المللی TJS ) می باشد. اسکناس های در گردش عبارت از: 1،5،10،20،50 و 100 TJS به همراه 10، 20و 50 دیرم می باشد. سکه ها عبارت از: 1،3و5 سامانی و نیز 5،10،20،25 و 50 دیرم می باشد. شما می توانید پول های خارجی خود را به طور مستقیم پس از رسیدن به فرودگاه یا در هتل مبادله پولی نمایید. دفاتر مبادله پولی بانک در کل شعب بانک در مرکز شهر و در مناطق کشور مبادله پولی را انجام می دهند. کاربرد کارت های اعتباری و چک های در گردش در کل هتل های بین المللی و مراکز بزرگ داد و ستد در دوشنبه امکان پذیر می باشد. ATM ها در کل مراکز داد و ستد و سوپر مارکت ها و بانک های مراکز بزرگ اداری و در برخی مراکز مناطق می باشند.

مطابق با قانون تاجیک استفاده از پول رایج سامانی برای هر معامله هنگام خرید کالا و خدمات یا هر داد و ستد مالی لازم و ضروری میباشد. در تاجیکستان انتظار انعام دادن نداریم ولی اگر تمایل به اعطای انعام برای خدمات خوب دارید ، پول خرد برای این امر مناسب می باشد. در مغازه ها، سوپر مارکت ها، مراکز تجاری بزرگ قیمت کالاها ثابت می باشد با این وجود در بازار حراج اجناس امری معمول می باشد.