تئاتر و سینما

تئاترهای تاجیکستان

 

تئاتر دولتی آکادمی اپرا و باله بنام ص. عینی

تئاتر دولتی آکادمی اپرا و باله بنام ص. عینی سال 1935 تشکیل شد . سامانه الکترونیکی : http://operabalet.tj/  

 

 

 

 

 

تئاتر دولتی جوانان بنام م. واحداف .

تئاتر دولتی جوانان بنام م. واحداف سال 1971 با قرار بخش وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان تشکیل شد.

 

 

 

 

 

 

تئاتر دولتی آکادمی دراماتیکی بنام  ا. لاهوتی .

نخستین تئاتر دولتی آکادمی درام تاجیک ، که در تاریخ 7 نوامبر سال 1929 در شهر دوشنبه تاسیس شده است .

 

 

 

 

تئاتر دولتی درام روسی بنام و. مایاکوفسکی .

تئار دولتی درام روسی بنام و. مایاکوفسکی شهر دوشنبه در 7 نوامبر 1937 تاسیس شد .

 

 

 

 

 

تئاتر کمدی و موسیقی بنام کمال خجندی

این تئاتر بزرگترین تئاتر ولایت سغد بوده که در سال 1934 در شهر خجند تاسیس شده است .

 

 

 

 

 

تئاتر دولتی  عروسکی  شهر دوشنبه

این تئاتر در 7 سپتامبر سال 1985 تاسیس شد و برای آن بنایی زیبا و باشکوه در شهر دوشنبه ساخته شد .

 

 

 

تئاتر عروسکی شهر چکالوفسک، ولایت سغد

 

 

 

 

 

تئاتر تجربی تماشاگران جوان " اهارون " بنام محمدجان قاسم اف

سامانه الکترونیکی : http://aharoun.tj   

ارکستر فیلارمونیک دولتی تاجیکستان

ارکستر فیلارمونیک دولتی تاجیکستان در ماه دسامبر 1936 تاسیس یافته است.

تئاتر " پدیده "

در شهر دوشنبه  فعالیت می کند .

تئاتر دولتی روسی درام و کمدی بنام پوشکین .

تئاتر دولتی روسی درام و کمدی بنام پوشکین شهر چکالوسک در سال 1948 تاسیس یافته است .

تئاتر دولتی تماشاگران جوان در خجند

این تئاتر در سال 1998 در خجند تاسیس شده است .

تئاتر کمدی و موسیقی بنام فاضل اوا 

این تئاتر در سال 1934 در شهر کان بادام ولایت سغد تاسیس یافته است.

موسسه دولتی " سیرک دولتی تاجیکستان "

دوم ژوئن سال 1929 سیرک تاجیک تاسیس شد و ماه دسامبر سال 1977 در شهر دوشنبه بنای جدید با شکوه کنونی دولتی تاجیک درهای خود را به روی علاقمندانش باز کرد .

 

سینماها

سینما " جامی"

سامانه الکترونیکی : www.obbo.tj

سینما " جوانان "

سامانه الکترونیکی : www.kvadrat.tj  

سینما " وطن"

سینما " زیب النساء"

سینما " ستاره"