لینک های مفید

صفحه در حال توسعه

تئاتر و سینما

تئاترهای تاجیکستان

 

تئاتر دولتی آکادمی اپرا و باله بنام ص. عینی

تئاتر دولتی آکادمی اپرا و باله بنام ص. عینی سال 1935 تشکیل شد . سامانه الکترونیکی : http://operabalet.tj/  

 

 

 

 

 

تئاتر دولتی جوانان بنام م. واحداف .

تئاتر دولتی جوانان بنام م. واحداف سال 1971 با قرار بخش وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان تشکیل شد.

 

 

 

 

 

 

تئاتر دولتی آکادمی دراماتیکی بنام  ا. لاهوتی .

نخستین تئاتر دولتی آکادمی درام تاجیک ، که در تاریخ 7 نوامبر سال 1929 در شهر دوشنبه تاسیس شده است .

 

 

 

 

تئاتر دولتی درام روسی بنام و. مایاکوفسکی .

تئار دولتی درام روسی بنام و. مایاکوفسکی شهر دوشنبه در 7 نوامبر 1937 تاسیس شد .

 

 

 

 

 

تئاتر کمدی و موسیقی بنام کمال خجندی

این تئاتر بزرگترین تئاتر ولایت سغد بوده که در سال 1934 در شهر خجند تاسیس شده است .

 

 

 

 

 

تئاتر دولتی  عروسکی  شهر دوشنبه

این تئاتر در 7 سپتامبر سال 1985 تاسیس شد و برای آن بنایی زیبا و باشکوه در شهر دوشنبه ساخته شد .

 

 

 

تئاتر عروسکی شهر چکالوفسک، ولایت سغد

 

 

 

 

 

تئاتر تجربی تماشاگران جوان " اهارون " بنام محمدجان قاسم اف

سامانه الکترونیکی : http://aharoun.tj   

ارکستر فیلارمونیک دولتی تاجیکستان

ارکستر فیلارمونیک دولتی تاجیکستان در ماه دسامبر 1936 تاسیس یافته است.

تئاتر " پدیده "

در شهر دوشنبه  فعالیت می کند .

تئاتر دولتی روسی درام و کمدی بنام پوشکین .

تئاتر دولتی روسی درام و کمدی بنام پوشکین شهر چکالوسک در سال 1948 تاسیس یافته است .

تئاتر دولتی تماشاگران جوان در خجند

این تئاتر در سال 1998 در خجند تاسیس شده است .

تئاتر کمدی و موسیقی بنام فاضل اوا 

این تئاتر در سال 1934 در شهر کان بادام ولایت سغد تاسیس یافته است.

موسسه دولتی " سیرک دولتی تاجیکستان "

دوم ژوئن سال 1929 سیرک تاجیک تاسیس شد و ماه دسامبر سال 1977 در شهر دوشنبه بنای جدید با شکوه کنونی دولتی تاجیک درهای خود را به روی علاقمندانش باز کرد .

 

سینماها

سینما " جامی"

سامانه الکترونیکی : www.obbo.tj

سینما " جوانان "

سامانه الکترونیکی : www.kvadrat.tj  

سینما " وطن"

سینما " زیب النساء"

سینما " ستاره" 

موزه ها و نمایشگاه ها

موزه تاجیکستان


آثار خانه ملی تاجیکستان به نام کمال الدین بهزاد

این موزه در سال 1934 تاسیس شد

جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه، خیابان رودکی، شماره 32

Website -- http://nationalmuseum.tj


 

 
موزه ملی  آثار  باستانی تاجیکستان

این موزه در سال2001 تاسیس شد

جمهوری تاجیکستان، شهرستان شهر دوشنبه، خیابان رجب اف، شماره7

http://www.afc.ryukoku.ac.jp/tj/ -- Website    
موزه تاریخی باستان شناسی  تاجیکستان

این موزه در سال1986 تاسیس شد

جمهوری تاجیکستان، استان سغد، شهر خجند خیابان طمبوریموزه تاریخی باستان شنا سی شهری ایسترافشان

این موزه در سال1963 تاسیس شد

 جمهوری تاجیکستان، استان سغد، شهر ایسترافشان ،  خیابان  آل سامان


موزه تاریخی  باستان شناسی جمهوری به نام رودکی

این موزه درسالی 1958  تاسیس شد

جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه، خیابان میرزا تورسان زاده

موزه میرزا تورسان زاده

Website--http://cit.tj/mirzo-tursunzoda/index.php?malumot=img&id=&lang=eng

این موزه در شهر دوشنبه  می باشدموزه مردم شناسی دانشگاه   تاریخی جمهوری تاجیکستان

موزه آلات موسیقی گرمنج زوقبی کاف

این موزه در سال1990 تاسیس شد

 جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه، خیابان باختر ، شماره 23

Website -- www.gurminj.tj