آمار تجارت خارجی جمهوری تاجیکستان

صفحه در حال توسعه

سیاست تجارت خارجی جمهوری تاجیکستان

سیاست تجارت خارجی جمهوری تاجیکستان

در شرایط کنونی ، هنگامی که روند فعالیت متقابل در اقتصاد جهانی جریان دارد ، روابط اقتصادی خارجی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده ، مهمترین عامل رشد اقتصاد ملی می گردد. اهمیت این بخش بعنوان عامل استقرار و برآورده ساختن احتیاجات اولیه اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان در اوایل دهه نود ، در دوره بحران عمیق اقتصادی که با محدود گردیدن طلبات داخلی و افزایش کسری بالاتس پرداخت مربوط بود ، چندین برابر شد. در این شرایط رشد فعالیت اقتصادی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تغییر کرده ، به حل مسائل مدرنیزاسیون ، نوسازی و ایجاد اقتصاد بازرگانی رقابت پذیر بدل شده است . بنابراین جهت بالا بردن سیاست اقتصادی دولت ، یکی از بخشهای اساسی دگرگونی ساختاری ، عوض کردن تشکیلات اقتصاد خارجی جمهوری تاجیکستان امری قانونی است .    

با هدف برطرف ساختن  تاثیرات منفی در روابط اقتصادی و تجاری در داخل و خارج از جمهوری ، تشکیل مجموعه ثمربخش روابط اقتصادی خارجی حکومت جمهوری تاجیکستان دوره استراتژیکی را برای آزادسازی تجارت به دوره تجارت خارجی و وارد شدن به سازمان عمومی جهانی تجارت قبول نمود . قبول فرمان رئیس جمهور تاجیکستان در تاریخ 27 ژوئن 1995 به شماره 261 " درباره آزادسازی تجارت خارجی در جمهوری تاجیکستان" در این رابطه اولین قدم به حساب می آید ، عملاً در کشور در بخش روابط اقتصادی خارجی اصلاحات آغاز گردید. راه انتخاب شده در جریان رشد اجتماعی و اقتصادی کشور درست و سر وقت بودن خود را نشان داد.

بعد از برهم زدن ترتیب سهمیه و مجوز به محصولات تولید شده ، مالیات صادراتی و تشکیل شرایط واقعی ، که افزایش تولیدات را ، با هدف راهیابی تولیدکنندگان داخلی به بازارهای خارجی ، تامین می کند  در ظرف 1.5 تا 2 سال در اقتصاد ملی تغییرات مترقی بعمل آمد.  بار دیگر کشور  به سرعت واقعی رشد اقتصادی نائل شد. حجم مجموعه محصولات داخلی  نسبت به سالهای گذشته افزوده شده ، سرعت ثابت گرفته است .

برای اجرای راه استراتژیکی آزادسازی تجارت خارجی ، مجموع روابط اقتصادی خارجی کشور تنها بخش اقتصادی ملی شده است ، که با آن رشد سریع ممکن است . حجم معاملات تجاری خارجی از 881.9 میلیون دلار آمریکا در سال 1993 و 1459.0 میلیون دلار در سال 2000 و در 6 ماه سال 2013 به 2527871 دلار آمریکا رسید. 

لازم به ذکر است که تغییرات مثبت در تجارت خارجی و تمایل پیش بینی شده رشد صادرات توسط ایجاد سیستم موثر مدیریت دوجانبه و چندجانبه اقتصادی و تجاری جمهوری تاجیکستان با دیگر کشورها موثر گردیده و در زمینه های زیر بکار می رود :

-          توسعه همکاری با بسیاری از کشورهای جهان بصورت دوجانبه و چندجانبه . امروز بیش از 130 کشور جهان تاجیکستان را بعنوان یک کشور با حقوق برابر اقتصاد جهانی به رسمیت می شناسند، بیش از 95 کشور با کشور ما روابط دیپلماتی و تجاری برقرار نمودند .

-          وارد شدن تدریجی تاجیکستان به سازمانهای بین المللی و منطقه ای ، اقتصادی ، تجاری ، گمرکی و دیگر تشکیلات و اتحادیه ها . تاجیکستان عضو اتجادیه دولتهای متحد ، اتحادیه اقتصادی اروپا و آسیا ، سازمان همکاریهای شانگهای ، سازمان همکاری اقتصادی ( اکو) ، و غیره می باشد . سال 2001 تاجیکستان بعنوان کشور ناظر در سازمان عمومی جهانی تجارت وارد شد.

سال 2008 معاملات کالا با کشورهای اتحادیه دولتهای مستقل 44% ، معاملات عمومی با کشورهای اکو 32.4% را تشکیل می داد.

سازمان دادن همکاریهای دوجانبه و چندجانبه اقتصادی امکان واقعی تامین رشد روابط اقتصادی خارجی جمهوری تاجیکستان را معین کردند. معاملات تجاری خارجی در شش ماه سال 2013 ، 45% افزوده شد . حجم صادرات 612276 دلار آمریکا و واردات 1915595 دلار آمریکا بود . توازن تجارت خارجی در سالهای اخیر منفی بوده ، واردات از صادرات محصولات بیشتر بوده  که بر سرعت رشد اقتصادی رشد منفی داشته است. در ترکیب صادرات همانند سابق بیشترین بخش را آلومینیوم خام ( 72.0 درصد )،  نخ پنبه ( 7.7 درصد ) ، نیروی برق ( 4.2 درصد ) و سنگهای قیمتی ( 1.7 درصد )  تشکیل می دهد . مواد اولیه  از جمله آلومینیوم ( سنگ ) 11.6 درصد ، محصولات نفتی 18.2 درصد ، تجهیزات و فناوری از جمله رآکتورها و دیگهای بخار 6.1 درصد ، نیروی برق 2.7 درصد و آرد 4.5 درصد از حجم عمومی واردات می باشند.

اصل مهم به روز کردن اقتصاد و تحکیم اقتدار صادراتی آن با سرعت بالای رشد اقتصادی و دگرگونیهای  سازمانی وسعت منابع برتر طبیعی قابل رقابت تاجیکستان و تطبیق طرحهای موثر رشد در زمینه های انرژی ، فلزات رنگین ، صنایع سبک ، بخش کشاورزی و گردشگری می گردد.     

 

   

بخش های اصلی سرمایه گذاری

صفحه در حال توسعه