ملاقات پیشوای ملت امامعلی رحمان با صاحبکاران و سرمایه گذاران وطنی و خارجی

امروز در «کاخ باربد» با شرکت بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت  محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان به افتخار تجلیل از «روز صاحبکاران» که همه‌ساله 14 اکتبر در کشورمان جشن گرفته می‌شود، ملاقات پیشوای ملت با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران برگزار گردید.

در  این ملاقات نمایندگان حکومت و وزارت و اداره‌های جمهوری تاجیکستان، صاحبکاران و سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی، شرکت های بانفوذ خارجی و داخلی، بانک های تجاری و سازمان های بین‌المللی مالی، انجمن های صاحبکاری، کارشناسان ورزیده، شرکت های سرمایه‌گذار از کشورهای جهان، در مجموع بیش از دو هزار نفر اشتراک کردند.

محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود نخست به همه صاحبکاران وطنی و خارجی  در «روز صاحبکاران» کامیابی و موفقیت آرزو نمودند.

سرور دولت محترم امامعلی رحمان هدف از برگزاری ملاقات را ایجاد فرصت مطلوب برای مکالمه صاحبکاران و سرمایه‌گذاران در مورد مسائل مهم صاحبکاری و سرمایه‌گذاری، معیّن نمودن سمت ها و راه های اصلی افزایش حقوق و امکانات برای صاحبکاران و سرمایه‌گذاران با هدف پشتیبانی و توسعه صاحبکاری و سرمایه‌گذاری در کشور عنوان کردند.

ادامه مطلب...

شتراک پیشوای ملت امامعلی رحمان در مراسم سطح بلند با نام “در راه تطبیق ده‌ساله بین‌المللی عمل “آب برای توسعه پایدار، سالهای 2018-2028

 

 

 

 

 

 

بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر نیو-یورک در حاشیه‌ 72-مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مراسم سطح بلند با نام “در راه تطبیق ده‌ساله بین‌المللی عمل “آب برای توسعه پایدار، سالهای 2018-2028” اشتراک و سخنرانی نمودند.

رئیس جمهور کشورمان نخست یکایک حضاررا در این مراسم سطح بلند خیرمقدم گفته، اظهار امیدواری نمودند، که مباحثات امروز در تقویت تلاشهای مشترک ما به خاطر تطبیق ده‌ساله بین‌المللی عمل “آب برای توسعه پایدار، سالهای 2018-2028” سهم ارزشمند خواهند گذاشت.

پیشوای ملت امامعلی رحمان ذکر نمودند، که تجربه اندوخته ما در روند تطبیق ده‌ساله بین‌المللی عمل “آب برای حیات، سالهای 2005-2015” ثابت کرد، که چنین ده‌ساله‌ها می‌توانند جهت مساعدت به تطبیق وظایف و اهداف در عرصه توسعه وسیله بسیار سودبخش باشند.

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار اطمینان کردند، تطبیق این اهداف و وظیفه‌ها تنها در صورت توسعه همکاری و سفربر نمودن ذخایر ضروری – انسانی، مالی و فنی – امکان‌پذیر می‌باشد.

امامعلی رحمان اظهار داشتند، که سعی و تلاشها در چهارچوبه سازمان ملل و دیگر سازمان و نهادها، که طی این دوره چهل‌ساله جای داشتند، برای توسعه روند دسترسی به آب آشامیدنی امن، گسترش دانش و ملکه در عرصه مدیریت فراگیر ذخایر آب، تقویت همکاری و همیاری در عرصه آب، تشکل دیدگاه و زمینه‌های جدید برای بررسی مشکلات جهانی و منطقه ای مربوط به ذخایر آب مساعدت کردند.

با وجود این پیشرفتها پیشوای ملت امامعلی رحمان در سخنرانی خود پیشنهاد نمودند، که عواملی، که میدان همکاریهای آینده را محدود می‌کنند، به نظر گرفته شوند. از نظر امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان همکاری ثمربخش فرامرزی می‌تواند به مدیریت و استفاده عاقلانه و پایدار ذخایر آب مساعدت نموده، باعث کاهش خطر مصارف بی‌اساس و تامین توازون بین شکل و انواع گوناگون استفاده ذخایر آب شود.

در پایان سخن خود امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان اظهار داشتند، که تاجیکستان به عنوان کشور تشبثکار ده‌ساله بین‌المللی عمل “آب برای توسعه پایدار” قصد دارد، که جهت تامین هماهنگی فعالیت در تطبیق آن مرکز ویژه ای را تاسیس دهد. در برابر این، ما نقشه ملی عمل را جهت مساعدت به تطبیق ده‌ساله بین‌المللی تهیه کردیم و بر اساس آن پیشنهاد می‌نماییم، که در این موضوع در سال 2018 در شهر دوشنبه کنفرانس بین‌المللی دعوت کرده شود

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

در باره به حساب‌ گیری اطّلاعاتی ساختار منطقوی ضد تروریستی سازمان همکاری شنخی

دوشنبه، 30. 07. 2017.امیت «خاور» . طوری خوانندگان ما اطّلاع دارند، 20 ژوئیه سال روان اظهارات امیت خاور در رابطه به وارد نمودن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچون تشکیلات تروریستی-افراط گرا به فهرست ساختار منطقوی ضد تروریستی سازمان همکاری شنخی (س.م.ض.ت. س.ه.ش.) درج  گردیده بود. در آن گفته می ‌شد، که ساختار منطقوی ضد تروریستی س.ه.ش. 29 ژانویه سال 2016 مطابق فهرست یگانه سازمان های تروریستی، افراط گرا و جدایی خواه، که فعّالیّتشان در قلمرو دولت های عضو س.ه.ش. منع است، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تحت رقم 79 به فهرست تشکیلات های تروریستی وارد کرده است. همین طریق، س.ه.ش.، که 8 کشور جهان را با قلمرو عمومی 4،3 میلیون کیلومتر مربع و بیش از 3،3 بیلیون اهالی دربر می‌ گیرد، تشکیلات تروریستی بودن ح.ن.ا.ت- را اعتراف کرد.

 28 ژوئیه سال روان س.م.ض.ت. س.ه.ش. در سامانه خود http://ecrats.org/ru/news/6910 اظهارات رسمی را در این باره جایگیر نمود، که متن پُرّه آن در زیر آورده می ‌شود:

 تروریزم و افراط گرایی بین ‌المللی، از جمله نوع دینی و دیگر ظهورات آنها، امروز به تمام کشورهای عالم و عموماً تمدّن انسانی خطر یگانه دائم افزاینده دارند. رونق گرفتن فعالیّت تشکیلات های تروریستی، که دارای ماهیت فراملی می‌ باشد، متّحد سازی کوشش و تلاش جامعه جهانی را عاید به کارکرد و تطبیق عملی تدبیرهای جوابی جهت تأمین امنیت و ثبات در سطح هر یک کشور و عموماً منطقه تقاضا می ‌نماید.

 در چهارچوبه ساختارهای ساحه ی بین ‌المللی قبول گردیدن فهرست تشکیلات های تروریستی و افراط گرا وفهرست شخصان جستجو شونده به فعالیت تروریستی علاقه ‌مند به حلّ این مسئله مساعدت می ‌نماید.

 در ساختار منطقوی ضد تروریستی سازمان همکاری شنخی نیز طبق قرارهای س.م.ض.ت. س.ه.ش. فهرست  یگانه بیش از 3000 نفر شخصانی، که با جرم صادر کردن یا متّهمی در صادر کردن جنایت های دارای ماهیت تروریستی و جدای خواهی و افراط گرای از جانب خدمات مخصوص و مقامات حفظ حقوق دولت های عضو س.ه.ش. در جستجو بین ‌المللی قرار دارند (منبعد – روی ‌خط) ، و فهرست بیش از 100 تشکیلات تروریستی و جدای خواه و افراط گرا ، از جمله دولت اسلامی، جبهت النوسره، حرکت اسلامی ترکستان شرقی، حزب-التحریر الاسلامی، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ، انصار‌الله و غیره (منبعد - فهرست) تصدیق شده‌اند و عمل می ‌کنند.

 این روی‌خط و فهرست در اساس معلومات و قرارهای مقامات قضایی دولت های اعضای س.ه.ش.، که مطابق قانون ‌‌گذاری این دولت ها قبول گردیده ‌اند،  پیوسته تجدید کرده می ‌شوند.

 

با حضور مقامات ارشد ۲ کشور کمیته پیگیری یازدهمین کمیسیون همکاری‌های تاجیکستان و ایران برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، ساعتی پیش در وزارت انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان جلسه کمیته پیگیری یازدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های فنی، اقتصادی و فرهنگی تهران و دوشنبه با حضور هیات و سفیر جمهوری اسلامی و نمایندگان هیات تاجیک آغاز به کار کرد.

«حمید رضا تشیعی» رئیس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی آب و برق وزارت نیروی ایران که ریاست کمیته پیگیری این کمیسیون مشترک را بر عهده دارد در سخنانی در این جلسه برگزاری منظم اجلاس کمیسیون مشترک و نشست‌های کمیته پیگیری و تبادل دیدگاه ها آن را در تحکیم مثبت روابط سیاسی و فرهنگی میان 2 کشور موثر دانست.

وی گفت: چنین جلساتی همچنین در رشد همکاری‌های اقتصادی، شناخت فرصت های کاری زمینه‌های سرمایه گذاری، افزایش مراقبت تجاری و رفع موانع و مشکلات در مسیر همکاری‌های 2 کشور دوست و برادر تاثیر مثبتی می‌گذارد.

ادامه مطلب...

وحدت ملی – زمینه ساز رشد دیپلماسی و روابط خارجی

 

 

 

 

 

 

 

 

( مقاله وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین اصل اف در شماره مخصوص هفته نامه " تاجیکستان" به مناسبت بیستمین سالگرد وحدت ملی)

 

بعد از استقرار صلح در کشور همکاریها و روابط سودمند جمهوری تاجیکستان با کشورهای دیگر رو به بهبودی آورده، برای رشد بخشهای گوناگون جامعه سرمایه وارد شد و سطح زندگی مردم روز به روز بهتر گردید. در عرصه بین المللی،  یافتن جایگاه استوار تاجیکستان  ، به دست آوردن  آبرو و اعتبار و ارتقای منتظم جایگاه و شاٌن کشور نیز روند ادامه داری است که اساساً بعد از برقراری صلح و ثبات آغاز یافت.

اگرچه بوجود آوردن وحدت در کشور یک امر داخلی است، ولی کارهای بزرگی که از طرف پیشوای ملت تا رسیدن به صلح و بعد از آن انجام شده اند، یعنی متحد کردن ملت ، جلوگیری از خونریزی، حل و فصل نزاع  از راه گفتگو ( برخلاف اکثرمناطق دیگر که جانب قوی تر به گفتگو راضی نمی شود و جنگ سالها ادامه می یابد)،  شریک کردن همه مردم در روندهای سیاسی کشور و تصمیم گیریهای مهم ، از جمله مخالفان تا دیروز مسلح و در حال جنگ ، واگذاری سهم معین در حکومت به مخالفان بخاطر جلب اعتماد همه اقشار جامعه و آرام کردن وضعیت، تلاشهای شخصی و کاملاً صادقانه در راه صلح و حتی بخطر انداختن جان خود در این راه ، آباد ساختن خرابیهای جنگ در یک مدت کوتاه و کاهش سطح فقر، از یک کشور جنگ زده به امن ترین و با ثبات ترین کشور منطقه تبدیل کردن تاجیکستان و چندین اقدام دیگر ، که نه تنها باعث رشد تاجیکستان بلکه عامل مهم حفظ ثبات در منطقه گردیدند، سبب شدند تا امامعلی رحمان به عنوان پیشوای نواندیش شناخته شود، پیشوایی که توانست در عمل به آرزوهای بشری ( درمثال یک کشور) جامه عمل پوشاند. طبیعی است که چنین فضایی و چنین به رسمیت شناختن پیشوای ما باعث ارتقای تصویر  سیاسی کشور گردیده ، زمینه مساعدی برای رشد دیپلماسی و پیشبرد روابط بین المللی فراهم آورد. علاوه بر این در سطح بین المللی همان کشوری می تواند ایفای نقش نماید که در سیاست داخلی موفق و از ثبات کامل ، وحدت و یکپارچگی برخوردار باشد.

ادامه مطلب...

تسلیت رئیس جمهور تاجیکستان جناب آقای امامعلی رحمان به رئیس جمهوری اسلامی ایران

 

امروز بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت ، رئیس جمهور تاجیکستان جناب آقای امامعلی رحمان به رئیس جمهوری اسلامی ایران ، جناب آقای دکتر حسن روحانی پیام تسلیت ارسال نمود:

 

جناب آقای رئیس جمهور،

 در ارتباط با عمل تروریستی در شهر تهران که موجب به کشته و مجروح شدن مردم گردید به جنابعالی مراتب همدردی و تسلیت عمیق خویش را ابراز می دارم.

ما این جنایت ظالمانه تروریستها را قطعاً محکوم نموده ضرورت تقویت فوری مبارزه بی امان و جمعی  را با انواع تروریسم و افراطگری مجدداً تاکید می نماییم.

همدردی و تسلیت صمیمی این جانب را به خانواده ها ونزدیکان کشته شدگان  اظهار نموده از درگاه خداوند برای آنها صبر جمیل و برای همه آسیب دیدگان شفای کامل را مسئلت داریم.

 

 

تجلیل روز جوانان و بیستمین سالگرد وحدت ملی در تهران

24 می سال جاری در بنای سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران رویداد فرهنگی و ورزشی به مناسبت روز جوانان و نامیدن سال 2017 بنام سال جوانان ، همچنین بیستمین سالگرد وحدت ملی با حضور دانشجویان و شهروندان تاجیک مقیم ایران برگزار گردید.

در  ابتدا پس از نواحته شدن  سرود ملی تاجیکستان،  پیام بنیانگذار صلح و حدت ملی – پیشوای ملت ، رئیس جمهور تاجیکستان جناب آقای امامعلی رحمان به افتخار روز جوانان قرائت شد.

سپس ، نعمت اله امام زاده سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران بیستمین سالگرد وحدت ملی و روز جوانان را  به حضار تبریک گفته ، درخصوص اهمیت وحدت و همبستگی و صلح و ثبات در جامعه ، نقش بارز  بنیانگذار صلح و حدت ملی – پیشوای ملت ، رئیس جمهور تاجیکستان جناب آقای امامعلی رحمان در روند احیا و تاسیس دولت و دولتداری تاجیکان، استقرار صلح و آرامش ، وحدت و اتحاد مردم کشور، توسعه بخشهای مختلف کشور، سیاست دلسوزانه سرور دولت در رابطه با جوانان سخن راند. او ، اعلام سال 2017 به عنوان سال جوانان در تاجیکستان را نمونه روشن سیاست مذکور خوانده ، جوانان را به وطن پرستی، تحصیل و آموزش جدی و خدمت صادقانه به خلق و وطن دعوت نمود.

برای حضار برنامه فرهنگی جالبی ارائه گردید، به مناسبت سال جوانان و وحدت ملی فیلم مستندی نمایش داده شد. همچنین با حضور دانشجویان مسابقات ورزشی برگزار گردید. گوشه ای از بنای سفارت به شکل ویژه ای تزئین شد، در آن کتابهای رهبر کشور، آثار و تالیف های گوناگون ، همچنین نمونه های لباس، آلات موسیقی و هنرهای دستی ملی به نمایش گذاشته شده بودند و برای حاضرین غذای ملی نیز تهیه و ارائه گردید.

در انتها از جانب ریاست سفارت به دانشجویان فعال ، فاغ التحصیلان دانشگاهها و برنده های آرمونها و مسابقات ورزشی در این رویداد جوایزی تقدیم گردید.    

 

  

بزرگداشت میرزا تورسون زاده در تهران قدرشناسی از مردان بزرگ – نشان فرهنگ و معرفت والا

  با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران و همکاری موسسه فرهنگی اکو در تاریخ 22 می 2017 در شهر تهران به مناسبت بزرگداشت میرزا تورسون زاده – معروف ترین شاعر صلح پرور و قهرمان تاجیکستان همایشی برگزار گردید.

در همایش مذکور نویسندگان، دانشمندان ، سفرا و نمایندگان هیاتهای دیپلمات مقیم تهران و شهروندان تاجیکستانی شرکت و سخنرانی نمودند.

جنا ب آقای نعمت اله امام زاده سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهری تاجیکستان در جمهوری اسلامی  ایران ضمن سخنرانی درمورد نقش و جایگاه استاد میرزا تورسان زاده در تاریخ ملت و کشور و جوانب مختلف زندگی و کارهای شاعر تاکید نمودند که وی به عنوان فرد فرهنگی فعال و مبارز، ترنم گر هدف صلح و دوستی و شاعر توانا در ایجاد هدف ملی ، حس والای وطندوستی و رشد فرهنگ و معنویات تاجیکستان نقش موثری دارد.

در طی همایش بخشی از فیلم مستند " فرزند عزیز تاجیکستان" درمورد زندگی و فعالیت م. تورسان زاده نمایش داده شد، برای آشنایی بیشتر با کارنامه ادیب معروف بروشورهایی به زبان فارسی و انگلیسی در اختیار حضار قرار گرفت.  

پیوستن به شبکه های تلوزیونی تاجیکستان

 با درنظر داشتن پخش و دسترسی شهروندان تاجیک در خارج از کشور ، هموطنان برون مرزی ، تاجیکان و فارسی زبانان دنیا به شبکه های تلوزیون و رادیوی جمهوری تاجیکستان ماهواره های Yahsat 1A  و NSS-12 فعال شدند.

این ماهواره ها بطور همزمان فعالیت کرده، و برنامه ها را بدون توقف پخش می نمایند.

  مشخصات فنی ماهواره ها Yahsat 1A 52, 5E و Nss 1257"E

Моҳвора  NSS12 57°E

Моҳвора  Yahsat 1a 52,5° E

Басомад: 11566 МГс

Басомад:11785  МГс

Поляризатсия: уфуқӣ (Н)

Поляризатсия: уфуқӣ (Н)

Суръати символӣ: 10750 Мсим/с

Суръати символӣ: 27500 Мсим/с

FEC: ¾

FEC: ¾

Модулятсия: 8PSK

Модулятсия:8PSK

  

Satellite  NSS12 57°E

Satellite  Yahsat 1a 52,5° E

Frequency: 11566 MHz

Frequency: 11785 MHz

Polarization: Horizontal (Н)

Polarization: Horizontal (Н)

Symbol rate: 10750 Msym/s

Symbol rate: 27500 Msym/s

FEC: ¾

FEC: ¾

Modulation: 8PSK

Modulation: 8PSK

 

همچنین شبکه های تلوزیونی از طریق سامانه های اینترنتی  www.kte.tj ، www.teleradiocom.tj ، www.glwiz.com/AKATAATV در دسترس می باشند. 

بیست و پنجمین جلسه شورای نمایندگان دائمی کشورهای عضو موسسه فرهنگی اکو

 بیست و پنجمین جلسه شورای نمایندگان دائمی کشورهای عضو موسسه فرهنگی اکو ( ECI-CPR ) در تاریخ 24 آوریل سال 2017 در محل این موسسه ( تهران) با حضر سفرای کشورهای عضو ( تاجیکستان، افغانستان، ایران، پاکستان)،  نمایندگان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه اکو برگزار گردید.

در جلسه مذکور که تحت ریاست سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران جناب آقای نعمت اله امام زاده برگزار گردید، مسائل تصویب جلسه بیست و چهارم شورای نمایندگان دائمی کشورهای عضو موسسه فرهنگی اکو، موضوع اجرای بودجه ، وضعیت پرداخت حق عضویت سالانه کشورهای عضو  موسسه، تصویب برنامه های پیشنهادی  موسسه برای سال 2017 و برگزاری هفتین جلسه  شورای وزیران  فرهنگ عضو موسسه فرهنگی اکو بررسی گردیدند.  

جمهوری تاجیکستان