صحبت امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با خبرنگار تلویزیون سازمان ملل متحد

روز 22 مارس سال 2018 در شهر نیو یورک آمریکا در حاشیه‌ افتتاح همایش بخشیده به آغاز ده‌ساله بین‌المللی عمل “آب برای توسعه پایدار، سالهای 2018-2028” بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با خبرنگار تلویزیون سازمان ملل متحد مصاحبه انجام دادند.

این در حالی است، که سازمان ملل سامانه اینترنتی و شبکه ویژه تلویزیونی خود را دارد، که در آنها از فعالیت هرروزه سازمان ملل متحد و نهادهای آن، اینچنین جریان و نتایج کار نشست‌های کاری مواد نشر می‌نماید.

در جریان این گفتگوی تلویزیونی محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان در مورد اهداف اساسی اعلام تشبث نوبتی تاجیکستان مربوط به حل مشکلات آب، از جمله تصویب ده‌ساله بین‌المللی عمل “آب برای توسعه پایدار، سالهای 2018-2028″، نتایج بابرار و موفق تشبثهای قبلی کشور ما، از جمله “سال بین‌المللی آب تازه، 2003″، ده‌ساله بین‌المللی عملیات “آب برای حیات، سالهای 2005-2015” و “سال بین‌المللی همکاری در عرصه آب، 2013″، ابراز نظر کردند.

ادامه مطلب...

"ت پیشوای ملت امامعلی رحمان در همایش مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان “آب و انرژی: دریافت علاقه‌مندی بین اهداف ششم و هفتم توسعه پایدار

روز 22 مارس سال 2018 در حاشیه‌ آغاز ده‌ساله بین‌المللی عمل “آب برای توسعه پایدار، سالهای 2018-2028” بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان “آب و انرژی: دریافت علاقه‌مندی بین اهداف ششم و هفتم توسعه پایدار” شرکت و سخنرانی کردند.

محترم امامعلی رحمان به سازمان‌دهندگان همایش مذکور اظهار سپاس نموده، ابراز داشتند، که تاجیکستان جانبدار پیشبرد روند حل ثمربخش مسائل آب و انرژی بوده، قصد دارد، که با تمامی جانبهای منفعتدار همکاری فعال را به راه ماند.

رئیس جمهور کشورمان تأکید کردند، که هدروانرژی عامل مهم توسعه اجتماعی و اقتصادی در بسیار کشورها باقی می‌ماند و جمهوری تاجیکستان، که دارای ذخایر بزرگ آب و اقتدار هدروانرژی می‌باشد، همیشه آمادگی خویش را برای همکاری با همه جانبهای علاقه‌مند، قبل از همه با کشورهای همسایه،  در سمت استفاده ثمربخش، متقابلا سودمند و عاقلانه ذخایر آب و انرژی به نفع کل کشورهای منطقه اظهار می‌دارد.

ادامه مطلب...

ملاقات امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با گیلبرت هونگبو، رهبر نهاد «سازمان ملل – آب» و رئیس صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی

بعد از ظهر 22 مارس در شهر نیو یورک در حاشیه‌ آغاز ده‌ساله بین‌المللی عمل «آب برای توسعه پایدار، سال های 2018-2028»، بنیان­گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان گیلبرت هونگبو، رهبر نهاد «سازمان ملل – آب» و رئیس صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی را به حضور پذیرفتند.

در آغاز ملاقات سرور دولت محترم امامعلی رحمان گیلبرت هونگبو را به مناسبت انتصاب وی به مقام رئیس نهاد «سازمان ملل متحد-آب» تبریک گفتند.

سرور دولت اظهار داشتند که ما باید اهمیت آب – ذخیره مهم انسانی را برای رشد زمینه های مختلف کشورها و حفظ آن را برای نسل های آینده خوب درک نماییم و تاجیکستان کشور فعال در پیشبرد مسئله‌های آب و مؤلف اکثر تشبث های بین‌المللی در این ساحه می‌باشد.

گیلبرت هونگبو، رهبر نهاد «سازمان ملل – آب» و رئیس صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی در نوبه خود با قدردانی از خدمت های محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان به عنوان رهبر کشور تشبث­کار و پیشاهنگ در سمت حل مشکلات مربوط به آب آشامیدنی و استفاده ثمربخش از ذخیره‌های آب،  نقش و حضور سرور دولت را در آغاز ده‌ساله بین‌المللی عمل «آب برای توسعه پایدار، سال های 2018-2028»  حل‌کننده نامید.

ادامه مطلب...

"شرکت در هفتاد و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مناسبت آغاز دهساله بین المللی عمل "آب برای توسعه پایدار، سال های 2018-2028

22  مارس سال 2018 در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک به مناسبت آغاز دهساله بین المللی عمل «آب برای توسعه پایدار، سال های 2018-2028» از روی ابتکار نوبتی رئیس جمهوری تاجیکستان، همایش سطح بالا برگزار گردید.

در این اجلاس آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، محمود سایکال، معاون رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان و کارشناسان بین المللی و نمایندگان ویژه کشورهای جهان در سازمان ملل شرکت داشتند.

در آغاز  محمود سایکال، معاون رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اهداف این همایش سطح بالا و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در باره ابتکارات جهانی محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان و از نتایج  سفر خویش به جمهوری تاجیکستان ابراز اندیشه‌ کردند.

در هفتاد و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مناسبت آغاز دهساله بین المللی عمل «آب برای توسعه پایدار، سال های 2018-2028» نخست محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان به عنوان تشبث­کار اصلی تصویب دهساله نو بین المللی سخنرانی کردند.

ادامه مطلب...

اشتراک پیشوای ملت در مراسم امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد معلول

روز 22 مارس سال 2018 در حاشیه‌  آغاز ده‌ساله بین‌المللی عمل “آب برای توسعه پایدار، سالهای 2018-2028” بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک زیر کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد معلول امضا گذاشتند و جمهوری تاجیکستان عضو این کنوانسیون گردید.

در مراسم امضای این سند مهم محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان را میگل دو سورز، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد همراهی نمود.

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد معلول  توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد 13 دسامبر 2006  تصویب شده و تا نوامبر 2017، 175 کشور جهان و اتحادیه اروپا  عضویت در این کنوانسیون را پذیرفتند.

لازم به ذکر است که به شرافت سیاست درهای باز و تلاش ها و ابتکارات جهانی محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، کشور عضو کامل‌حقوق سازمان های بانفوذ جهانی، از جمله سازمان ملل متحد گردیده است و  سهم قابل توجهی در حل مشکلات بین المللی دارد.

ملاقات پیشوای ملت امامعلی رحمان با آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد

بنیان گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان 21 مارس در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا در حاشیه مراسمی به مناسبت آغاز ده‌ساله بین‌المللی عمل «آب برای توسعه پایدار، سال های 2018-2028» با آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد ملاقات کردند.

محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان  به آنتونیو گوترش برای حمایت پیوسته از ابتکارات  مربوط به آب تاجیکستان در سازمان ملل متحد اظهار سپاس کرده و با اطمینان ابراز داشتند  که ده‌ساله «آب برای توسعه پایدار» جهت رسیدگی به مشکلات مربوط به آب و پیشبرد هدف ششم توسعه پایدار در سطح جهانی، منطقه ای و ملی مساعدت خواهد کرد.

در ملاقات مسائل  اجرای روزنامه 2030، اصلاحات منشور سازمان ملل متحد در سمت های صلح و امنیت، رشد و مدیریت، اینچنین استراتژی  ملی توسعه تاجیکستان برای دوره تا سال 2030  که درچهارچوب برنامه  توسعه سازمان ملل تهیه ‌گردیده و به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار اجرا می شود، بررسی کرده شدند.

ادامه مطلب...

ملاقات پیشوای ملت امامعلی رحمان با نمایندگان شرکت “بوئینگ” در نیویورک

بنیان گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان 21 مارس در شهر نیو یورک ایالات متحده امریکا نمایندگان شرکت “بوئینگ” را به حضور پذیرفتند.

در این دیدار در مورد  امکانات توسعه همکاری سودمند با این شرکت جهانی در زمینه حمل و نقل، مسافربری  و ارتفای سطح خدمات شرکت های مسافربری هوایی تاجیکستان تبادل افکار صورت گرفت.

تاکید شد که چندی از شرکت های تاجیکستان، از جمله  «سامان ایر» و «تاجیک ایر» از هواپیماهای  مدرن بوئینگ استفاده می برند.

طرفین اظهار امیدواری کردند که توسعه همکاری های دو جانبه برای اجرای برنامه ها و اهداف جهت ارتفای سطح خدمت رسانی مسافربری در کشورمان کمک خواهد کرد.

بیانیه مشترک امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان و شوکت میرضیایف، رئیس جمهوری ازبکستان در مورد تحکیم دوستی و همجواری نیک

با دعوت امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان روزهای 9-10 مارس سال 2018 سفر دولتی شوکت میرضیایف، رئیس جمهوری ازبکستان به جمهوری تاجیکستان انجام پذیرفت.

در جریان ملاقات و مذاکرات ثمره‌بخش، که در فضای دوستانه و سازنده صورت گرفتند، سران کشورها مسائل کلیدی وضع امروزه مناسبات میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان، دورنمای توسعه منبعده و تعمیق همکاری های گوناگونجنبه دوجانبه را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، نقلیاتی و ارتباطات، فرهنگی و بشردوستانه و دیگر عرصه‌ها، اینچنین مسائل مبرم منطقه ای و بین‌المللی قابل توجه طرفین را بحث و بررسی نمودند.

سران کشورها سطح بلند مکالمه بین دولتی را، که در سالهای اخیر به دست آمده است، اینچنین تمایل مثبت رشد همکاریها را بین دو کشور با قناعتمندی تأکید نموده، با نظرداشت عمومیت های چند قرن تاریخی و فرهنگی مردمان دو کشور، که به روندهای استوار دوستی، همجواری نیک و احترام همدیگر اساس می‌یابند، با اعتقاد بر آن که همکاریهای سازنده و متقابلا سودمند بین تاجیکستان و ازبکستان جوابگوی منافع بلند مدت مردمان دو کشور بوده، اینچنین عامل کلیدی تأمین صلح، ثبات، امنیت و رشد استوار در پهنای منطقه آسیای مرکزی می‌باشند، بار دیگر جانبداری خود را نسبت به روندها و معیارهای عمومی اعترافشده حقوق بین‌المللی، اینچنین اهداف و روندهای آیین‌نامه سازمان ملل متحد، از جمله احترام متقابله استقلالیت، صاحب‌اختیاری، تمامیت ارزی، دخل‌ناپذیری مرزها، عدم دخالت به امور داخلی، برابری و منافع تقابله تأکید نموده، با هدف توسعه و تعمیق منبعده مناسبات بین تاجیکستان و ازبکستان، تأمین تطبیق سروقتی و پره موافقه‌های حاصلشده، اعلام داشتند:

  1. سران کشورها با درک عمیق مسئولیت بلند خود جهت حفظ و تحکیم صلح و ثبات، تأمین رشد و شکوفایی تمام

منطقه، مقررات عهدنامه دوستی ابدی را بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان از 15 ژوئن سال 2000 به راهبری گرفته، عزم استوار خود را جهت رشد و تحکیم منبعده همه‌جانبه مناسبات عنعنوی دوستی، همجواری نیک و همکاری بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان تأکید می‌نمایند.

ادامه مطلب...

پیام تسلیت پیشوای ملت امامعلی رحمان به دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران

امروز بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان به دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران پیام تسلیت ارسالا  نمودند که در آن آمده است:

«جناب عالی،

فاجعه جان باختن شمار زیادی از مردم بر اثر سقوط هواپیمای مسافربر در استان اصفهان جمهوری اسلامی ایران باعث به اندوه عمیق ما گردید.

با اظهار همدردی و تسلیت صمیمی، به بستگان و پیوندان قربانیان صبر جمیل خواهانم.»

پیشوای ملت امامعلی رحمان رمز «سال رشد گردشگری و هنرهای مردمی» – را تایید کردند

.

بنیان گذار صلح و وحدت ملی –  پیشوای ملت امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان رمز «سال رشد گردشگری و هنرهای مردمی» – را  تایید کرد.

رمز «سال گردشگری و هنرهای مردمی» دایره‌شکل است و در اطراف آن حلقه های همرنگ به پرچم ملی قرار گرفته اند که از  صاحب استقلالی  جمهوری تاجیکستان شهادت می دهند.

در گرداگرد رمز با زبان های تاجیکی و انگلیسی متن «2018 –  سال رشد گردشگری و هنرهای مردمی»‌ نوشته شده است که  افاده‌کننده ماهیت رمز بوده و استفاده متن با زبان انگلیسی برای ترویج ابتکار مذکور میان گردشگران و کشورهای خارجی می‌باشد.

در وسط رمز کوه های آسمان بوس تاجیکستان عکس یافته، در یکی از قله‌های کوه نشانه چرخش ابدی که  به طور گسترده ای در هنرهای مردمی استفاده می شود، همچون خورشید درخشان نقش گرفته است.

ادامه مطلب...

جمهوری تاجیکستان