ملاقات سفیر با دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران

در تاریخ 16 ژانویه سال جاری جناب آقای نعمت اله امام زاده، سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران با آقای شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران ملاقات کرد.

در طی این ملاقات طرفین پیرامون روابط دوجانبه از جمله در بخش ورزش، ظرفیتها و امکانات خوب موجود برای رشد و گسترش همکاریها در این راستا اظهار نظر کردند.

همچنین ضمن یادآوری از مسابقه ورزشی دیپلماتی درشهر تهران در روزهای نزدیک، طرفین تاکید نمودند که این رویداد باعث تحکیم بیشتر رشته های دوستی و همکاری دو و چندجانبه خواهد گردید. 

 

جمهوری تاجیکستان