ملاقات سفیر با رئیس گروه دوستی بین مجالس ایران و تاجیکستان

در تاریخ 14 ژانویه سال جاری در بنای مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران ملاقات جناب آقای      نعمت اله امام زاده ، سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران با جناب آقای جلیل رحیمی جهان ابادی، رئیس تازه تعیین شده گروه دوستی بین مجالس ایران و تاجیکستان که نماینده مردم ناحیه های تربت جام، تایباد و باخرز استان خراسان رضوی و رئیس کمیته بین المللی قضایی و حقوقی مجلس می باشد، برگزار گردید.

دراین ملاقات با اشاره به پیوندهای بسیار تاریخی و فرهنگی تاجیکستان و ایران راجع به مسائل گوناگون مناسبات دوجانبه تبادل نظر صورت گرفت.

طرفین به تقویت بهره برداری از ظرفیتهای هر دو طرف در بخشهای مختلف و توسعه هرچه بیشتر روابط پارلمانی برای تقویت همکاریهای دوستانه دوجانبه، منطقه ای و بین المللی تاکید نمودند.

جمهوری تاجیکستان