ملاقات پیشوای ملت امامعلی رحمان با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

16 اوریل سال 2018 در شهر دوشنبه بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه‌ بیست و سومین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ملاقات کردند.

جانبها در مورد عرصه های گوناگون همکاری دوجانبه صحبت سودمند انجام دادند.

در جریان ملاقات به تطبیق توافقات قبلا به دستامده، توسعه همکاری در عرصه‌های اقتصاد، از جمله تجاری، انرژی، نقلیات، صنایع، کشاورزی و بخشهای مختلف روابط فرهنگی و بشری توجه ظاهر کرده شد.

همزمان مسائل وابسته به همکاری در عرصه امنیت همه‌جانبه بررسی گردید.

در این رابطه، محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان تاکید کردند، که سیاست بین‌المللی تاجیکستان در این جاده عاری از “معیارهای دوخوره” بوده، در تمامی سطوح به طور سازنده و شفاف پیش برده می‌شود.

همچنین تأکید گردید، که مسائل مقابله با تهدیدات امنیتی، از قبیل تروریسم و افراطگرای و ردیکالیسم دینی در سرخط چنین سیاست دولت ما قرار دارند.

در جریان دیدار و گفتگو جانبها همچنین مسائل همکاری در چارچوب سازمانهای منطقه ای و بین‌المللی تبادل افکار انجام دادند.

جمهوری تاجیکستان