صحبت امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با خبرنگار تلویزیون سازمان ملل متحد

روز 22 مارس سال 2018 در شهر نیو یورک آمریکا در حاشیه‌ افتتاح همایش بخشیده به آغاز ده‌ساله بین‌المللی عمل “آب برای توسعه پایدار، سالهای 2018-2028” بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با خبرنگار تلویزیون سازمان ملل متحد مصاحبه انجام دادند.

این در حالی است، که سازمان ملل سامانه اینترنتی و شبکه ویژه تلویزیونی خود را دارد، که در آنها از فعالیت هرروزه سازمان ملل متحد و نهادهای آن، اینچنین جریان و نتایج کار نشست‌های کاری مواد نشر می‌نماید.

در جریان این گفتگوی تلویزیونی محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان در مورد اهداف اساسی اعلام تشبث نوبتی تاجیکستان مربوط به حل مشکلات آب، از جمله تصویب ده‌ساله بین‌المللی عمل “آب برای توسعه پایدار، سالهای 2018-2028″، نتایج بابرار و موفق تشبثهای قبلی کشور ما، از جمله “سال بین‌المللی آب تازه، 2003″، ده‌ساله بین‌المللی عملیات “آب برای حیات، سالهای 2005-2015” و “سال بین‌المللی همکاری در عرصه آب، 2013″، ابراز نظر کردند.

 

تأکید گردید، که تمامی این تشبثهای سازنده به نفع بشر و حل مشکلات مربوط به آب و بهداشت می باشد.

محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان ذکر کردند، که تجربه قبلی ثابت کرد، که تنها در همدستی جامعه جهانی می‌تواند برای مردم سیاره زندگی شایسته را تأمین نماید.

در جریان صحبت خبرنگاران تلویزیون سازمان ملل متحد همچنین در مورد تلاشها و تشبثهای رئیس جمهوری تاجیکستان و دولت تاجیکستان در سمت حل دیگر مسائل مهم جامعه بشری، سمتهای اولویت فعالیت، اینچنین سیاست درهای ‌باز راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به سؤالهای خود پاسخهای مشخص گرفتند.

جمهوری تاجیکستان