Welcome to Tajikistan

وحدت ملی – زمینه ساز رشد دیپلماسی و روابط خارجی

 

 

 

 

 

 

 

 

( مقاله وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین اصل اف در شماره مخصوص هفته نامه " تاجیکستان" به مناسبت بیستمین سالگرد وحدت ملی)

 

بعد از استقرار صلح در کشور همکاریها و روابط سودمند جمهوری تاجیکستان با کشورهای دیگر رو به بهبودی آورده، برای رشد بخشهای گوناگون جامعه سرمایه وارد شد و سطح زندگی مردم روز به روز بهتر گردید. در عرصه بین المللی،  یافتن جایگاه استوار تاجیکستان  ، به دست آوردن  آبرو و اعتبار و ارتقای منتظم جایگاه و شاٌن کشور نیز روند ادامه داری است که اساساً بعد از برقراری صلح و ثبات آغاز یافت.

اگرچه بوجود آوردن وحدت در کشور یک امر داخلی است، ولی کارهای بزرگی که از طرف پیشوای ملت تا رسیدن به صلح و بعد از آن انجام شده اند، یعنی متحد کردن ملت ، جلوگیری از خونریزی، حل و فصل نزاع  از راه گفتگو ( برخلاف اکثرمناطق دیگر که جانب قوی تر به گفتگو راضی نمی شود و جنگ سالها ادامه می یابد)،  شریک کردن همه مردم در روندهای سیاسی کشور و تصمیم گیریهای مهم ، از جمله مخالفان تا دیروز مسلح و در حال جنگ ، واگذاری سهم معین در حکومت به مخالفان بخاطر جلب اعتماد همه اقشار جامعه و آرام کردن وضعیت، تلاشهای شخصی و کاملاً صادقانه در راه صلح و حتی بخطر انداختن جان خود در این راه ، آباد ساختن خرابیهای جنگ در یک مدت کوتاه و کاهش سطح فقر، از یک کشور جنگ زده به امن ترین و با ثبات ترین کشور منطقه تبدیل کردن تاجیکستان و چندین اقدام دیگر ، که نه تنها باعث رشد تاجیکستان بلکه عامل مهم حفظ ثبات در منطقه گردیدند، سبب شدند تا امامعلی رحمان به عنوان پیشوای نواندیش شناخته شود، پیشوایی که توانست در عمل به آرزوهای بشری ( درمثال یک کشور) جامه عمل پوشاند. طبیعی است که چنین فضایی و چنین به رسمیت شناختن پیشوای ما باعث ارتقای تصویر  سیاسی کشور گردیده ، زمینه مساعدی برای رشد دیپلماسی و پیشبرد روابط بین المللی فراهم آورد. علاوه بر این در سطح بین المللی همان کشوری می تواند ایفای نقش نماید که در سیاست داخلی موفق و از ثبات کامل ، وحدت و یکپارچگی برخوردار باشد.


 

 این است که با امضای توافقنامه صلح و پیاده سازی تدریجی مفاد آن  روابط خارجی تاجیکستان بیشتر گسترش یافته، اعتبار و نفوذ کشور در عرصه بین المللی پیوسته افزایش می یابد. زمینه های قراردادی و حقوقی مناسبتها با کشورهای گوناگون دنیا، سازمانهای مختلف بین المللی تحکیم یافته ، در مورد راه اندازی و توسعه بیش از پیش همکاریهای سودمند قدمهای استوار برداشته می شود.

جمهوری تاجیکستان با گذشتن از مرحله اول پس از استقلال که دوران به اعتدال در آوردن وضعیت و تحکیم پایه های دولتداری بود، درهای خود را به روی همه کشورهای جهان گشود و با اعلام " سیاست درهای باز" روابط بین المللی را برای معرفی تاجیکستان در جهان و جلب سرمایه خارجی برای بازسازی کشور آغاز نمود، که این سیاست امروز هم با موفقیت ادامه دارد. امروزه ما ثمره چنین روابط چندین جانبه  را در بخشهای مختلف می بینیم. زیرا این سیاست باعث شد تا کشور ما نه تنها مقام و نفوذ خود را در عرصه بین المللی قوی تر سازد ، بلکه با یافتن روش خاص دیپلماسی خود در حل مسائل منطقه ای و جهانی بطور فعال شرکت نماید. تاجیکستان در عرصه تلاشهای موثر و پیشنهاد و مطرح کردن مسائل منطقی و به هنگام رئیس جمهور کشور در عرصه بین المللی یک کشور فعال و مبتکر شناخته شده است.  

کشور ما همکاری متقابلاً سودمند را با سازمانهای اقتصادی و نهادهای مالی بین المللی، مانند سازمان همکاری اقتصادی( اکو) ، سازمان همکاری اقتصادی و رشد (OECD ) ، اتحادیه اقتصادی اوراسیا،  صندوق بین المللی ارز، بانک جهانی، بانک اروپایی تجدید و توسعه، بانک توسعه آسیایی ،  بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه اوراسیا و بانک تازه تاسیس آسیایی سرمایه گذاری زیرساختی راه اندازی کرده است.

تاجیکستان در 57 سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت داشته ، با دیگر کشورها در حل و فصل مشکلات سیاسی، امنیتی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جهان نقش ایفا می نماید. کشور ما همچنین در تهادهای سازمان ملل متحد، مانند کمیسیون مواد مخدر برای سالهای 2014- 2017 و کمیسیون مقام زن برای سالهای 2014 – 2018 عضویت داشته ، فعالیت بسزایی دارد. سال 2016 جمهوری تاجیکستان به عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد  انتخاب گردید. این یک دستاورد دیگر بین المللی و نشان آبرو و اعتبار کشور ماست. جمهوری تاجیکستان در بیش از 350 سند بین المللی همانند کنوانسیونها، نقشه ها  و اعلامیه های بین المللی  پیوسته ، تعهدات خود را در مورد رسیدن به اهداف جهانی، از قبیل رشد اجتماعی، بهبود وضعیت اقتصادی، حفظ محیط زیست و امثال آن اجرا می نماید.

بنیانگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت ، رئیس جمهور تاجیکستان جناب آقای امامعلی رحمان مبتکر سه طرح بزرگی است که در سطح جهانی عملی شده اند: " سال بین المللی آب پاک، 2003"، " سال بین المللی همکاری در بخش آب، 2013" و " دهه بین المللی " آب برای حیات" 2005-2015". پیشنهاد دیگر  رئیس جمهور کشور ما در خصوص اعلام دهه بین المللی " آب برای توسعه پایدار، 2018-2028" نیز با قطعنامه مخصوص سازمان ملل متحد قبول گردیده، از سال آینده اجرا می شود.

در حال حاضر تاجیکستان در عرصه بین المللی بعنوان کشوری صلح دوست و انسان پرور، پیرو ارزشهای دموکراتیک، طرفدار همگرایی و همکاریهای چند جانبه شناخته شده است. از جانب دیگر ، سرور دولت در دایره مناسبات بین المللی منافع دولتی و ملی تاجیکستان را در درجه اول سیاست خارجی کشور گذاشته ، از طریق رعایت توازن در رابط با کشورهای مختلف دنیا توانست استقلال واقعی جمهوری را تامین نماید.

تاجیکستان منبعد نیز جهت تنظیم اوضاع نزاع برانگیز ابتکارات صلح خواهانه ای نشان داده ، در حل و فصل مسالمت آمیزآنها شرکت خواهد کرد. همزمان، ما بعنوان کشور دارای سیاست " درهای باز" ، با تمام کشورهای دنیا مناسبات دوستی و همکاریهای بیغرض  و متقابلاً سودمند را گسترش خواهیم داد.

باید گفت ، امامعلی رحمان در طول سالهای رهبری خود خدمات بزرگی برای بقای دولت و کشور و رشد و ترقی مملکت انجام داده است، که بی گمان یکی از نمایان ترین خدماتش پیشگیری از جنگ ، برقراری صلح و ثبات و اتحاد ملت بود. مردم قدرشناس و آگاه ما زحمات و تلاشهای سرور خود را قدردانی نموده، همیشه از او پشتیبانی می کنند. در پایان سال 2015 پذیرش قانون جمهوری تاجیکستان در خصوص " بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت " بر اساس درخواست و پیشنهاد مردم تاجیکستان شاهد مهر و محبت، صداقت و ارج نهادن ساکنین کشور به خدمات و فداکاریها و نقش بزرگ رئیس جمهور تاجیکستان جناب آقای امامعلی رحمان می باشد.

امروز صلح تاجیکستان از طرف کارشناسان جهانی بعنوان نمونه موفق صلح آفرینی شناخته شده است. البته هر تجربه در شرایط خاص در زمان خاص و تحت تاثیر عوامل خاص بوجود می آید. ولی آموزش و بررسی نشان می دهد که در تجربه تاجیکان نکات عبرت آموزی وجود دارد که استفاده ا زآنها برای حل بحرانهای دیگر مفید خواهند بود.

تجربه صلح آفرینی تاجیکان که بنیانگذار آن سرور دولت امامعلی رحمان می باشد، به جهانیان ثابت نمود که ملت دارای فرهنگ و تاریخ بزرگ همیشه در حالت دشوار و سرنوشت ساز تاریخی  با استفاده از این نعمات خدادادی ، خود را نجات می دهد. به قول دبیرکل سابق سازمان ملل متحد آقای کوفی عنان، تاجیکان نمونه بینظیر تجربه صلح آفرینی را برای دیگر کشورها به ارمغان آوردند.

خلاصه در شرایطی که " نقاط داغ" در جهان در پایان قرن بیست زیاد بود، همه شاهد آن گردیدند که چگونه تاجیکستان توانست از طریق صلح آفرینی به جنگ داخلی خاتمه بخشد. امروز هم این تجربه اهمیت خود را از دست نداده است. فعلاً در تمام نقاط جهان تلاشهای صلح آفرینی جریان دارند، اما به ثمر نمی رسند. از این رو ، تجلیل از بیستمین سالگرد وحدت ملی فرصتی مناسب برای استفاده  است ، زیرا کسی نمی تواند انکار کند که در حال حاضر تجربه ای بهتر از آن در جهان بچشم نمی خورد.             

تسلیت رئیس جمهور تاجیکستان جناب آقای امامعلی رحمان به رئیس جمهوری اسلامی ایران

 

امروز بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت ، رئیس جمهور تاجیکستان جناب آقای امامعلی رحمان به رئیس جمهوری اسلامی ایران ، جناب آقای دکتر حسن روحانی پیام تسلیت ارسال نمود:

 

جناب آقای رئیس جمهور،

 در ارتباط با عمل تروریستی در شهر تهران که موجب به کشته و مجروح شدن مردم گردید به جنابعالی مراتب همدردی و تسلیت عمیق خویش را ابراز می دارم.

ما این جنایت ظالمانه تروریستها را قطعاً محکوم نموده ضرورت تقویت فوری مبارزه بی امان و جمعی  را با انواع تروریسم و افراطگری مجدداً تاکید می نماییم.

همدردی و تسلیت صمیمی این جانب را به خانواده ها ونزدیکان کشته شدگان  اظهار نموده از درگاه خداوند برای آنها صبر جمیل و برای همه آسیب دیدگان شفای کامل را مسئلت داریم.

 

 

تجلیل روز جوانان و بیستمین سالگرد وحدت ملی در تهران

24 می سال جاری در بنای سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران رویداد فرهنگی و ورزشی به مناسبت روز جوانان و نامیدن سال 2017 بنام سال جوانان ، همچنین بیستمین سالگرد وحدت ملی با حضور دانشجویان و شهروندان تاجیک مقیم ایران برگزار گردید.

در  ابتدا پس از نواحته شدن  سرود ملی تاجیکستان،  پیام بنیانگذار صلح و حدت ملی – پیشوای ملت ، رئیس جمهور تاجیکستان جناب آقای امامعلی رحمان به افتخار روز جوانان قرائت شد.

سپس ، نعمت اله امام زاده سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران بیستمین سالگرد وحدت ملی و روز جوانان را  به حضار تبریک گفته ، درخصوص اهمیت وحدت و همبستگی و صلح و ثبات در جامعه ، نقش بارز  بنیانگذار صلح و حدت ملی – پیشوای ملت ، رئیس جمهور تاجیکستان جناب آقای امامعلی رحمان در روند احیا و تاسیس دولت و دولتداری تاجیکان، استقرار صلح و آرامش ، وحدت و اتحاد مردم کشور، توسعه بخشهای مختلف کشور، سیاست دلسوزانه سرور دولت در رابطه با جوانان سخن راند. او ، اعلام سال 2017 به عنوان سال جوانان در تاجیکستان را نمونه روشن سیاست مذکور خوانده ، جوانان را به وطن پرستی، تحصیل و آموزش جدی و خدمت صادقانه به خلق و وطن دعوت نمود.

برای حضار برنامه فرهنگی جالبی ارائه گردید، به مناسبت سال جوانان و وحدت ملی فیلم مستندی نمایش داده شد. همچنین با حضور دانشجویان مسابقات ورزشی برگزار گردید. گوشه ای از بنای سفارت به شکل ویژه ای تزئین شد، در آن کتابهای رهبر کشور، آثار و تالیف های گوناگون ، همچنین نمونه های لباس، آلات موسیقی و هنرهای دستی ملی به نمایش گذاشته شده بودند و برای حاضرین غذای ملی نیز تهیه و ارائه گردید.

در انتها از جانب ریاست سفارت به دانشجویان فعال ، فاغ التحصیلان دانشگاهها و برنده های آرمونها و مسابقات ورزشی در این رویداد جوایزی تقدیم گردید.    

 

  

بزرگداشت میرزا تورسون زاده در تهران قدرشناسی از مردان بزرگ – نشان فرهنگ و معرفت والا

  با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران و همکاری موسسه فرهنگی اکو در تاریخ 22 می 2017 در شهر تهران به مناسبت بزرگداشت میرزا تورسون زاده – معروف ترین شاعر صلح پرور و قهرمان تاجیکستان همایشی برگزار گردید.

در همایش مذکور نویسندگان، دانشمندان ، سفرا و نمایندگان هیاتهای دیپلمات مقیم تهران و شهروندان تاجیکستانی شرکت و سخنرانی نمودند.

جنا ب آقای نعمت اله امام زاده سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهری تاجیکستان در جمهوری اسلامی  ایران ضمن سخنرانی درمورد نقش و جایگاه استاد میرزا تورسان زاده در تاریخ ملت و کشور و جوانب مختلف زندگی و کارهای شاعر تاکید نمودند که وی به عنوان فرد فرهنگی فعال و مبارز، ترنم گر هدف صلح و دوستی و شاعر توانا در ایجاد هدف ملی ، حس والای وطندوستی و رشد فرهنگ و معنویات تاجیکستان نقش موثری دارد.

در طی همایش بخشی از فیلم مستند " فرزند عزیز تاجیکستان" درمورد زندگی و فعالیت م. تورسان زاده نمایش داده شد، برای آشنایی بیشتر با کارنامه ادیب معروف بروشورهایی به زبان فارسی و انگلیسی در اختیار حضار قرار گرفت.  

پیوستن به شبکه های تلوزیونی تاجیکستان

 با درنظر داشتن پخش و دسترسی شهروندان تاجیک در خارج از کشور ، هموطنان برون مرزی ، تاجیکان و فارسی زبانان دنیا به شبکه های تلوزیون و رادیوی جمهوری تاجیکستان ماهواره های Yahsat 1A  و NSS-12 فعال شدند.

این ماهواره ها بطور همزمان فعالیت کرده، و برنامه ها را بدون توقف پخش می نمایند.

  مشخصات فنی ماهواره ها Yahsat 1A 52, 5E و Nss 1257"E

Моҳвора  NSS12 57°E

Моҳвора  Yahsat 1a 52,5° E

Басомад: 11566 МГс

Басомад:11785  МГс

Поляризатсия: уфуқӣ (Н)

Поляризатсия: уфуқӣ (Н)

Суръати символӣ: 10750 Мсим/с

Суръати символӣ: 27500 Мсим/с

FEC: ¾

FEC: ¾

Модулятсия: 8PSK

Модулятсия:8PSK

  

Satellite  NSS12 57°E

Satellite  Yahsat 1a 52,5° E

Frequency: 11566 MHz

Frequency: 11785 MHz

Polarization: Horizontal (Н)

Polarization: Horizontal (Н)

Symbol rate: 10750 Msym/s

Symbol rate: 27500 Msym/s

FEC: ¾

FEC: ¾

Modulation: 8PSK

Modulation: 8PSK

 

همچنین شبکه های تلوزیونی از طریق سامانه های اینترنتی  www.kte.tj ، www.teleradiocom.tj ، www.glwiz.com/AKATAATV در دسترس می باشند. 

بیست و پنجمین جلسه شورای نمایندگان دائمی کشورهای عضو موسسه فرهنگی اکو

 بیست و پنجمین جلسه شورای نمایندگان دائمی کشورهای عضو موسسه فرهنگی اکو ( ECI-CPR ) در تاریخ 24 آوریل سال 2017 در محل این موسسه ( تهران) با حضر سفرای کشورهای عضو ( تاجیکستان، افغانستان، ایران، پاکستان)،  نمایندگان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه اکو برگزار گردید.

در جلسه مذکور که تحت ریاست سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران جناب آقای نعمت اله امام زاده برگزار گردید، مسائل تصویب جلسه بیست و چهارم شورای نمایندگان دائمی کشورهای عضو موسسه فرهنگی اکو، موضوع اجرای بودجه ، وضعیت پرداخت حق عضویت سالانه کشورهای عضو  موسسه، تصویب برنامه های پیشنهادی  موسسه برای سال 2017 و برگزاری هفتین جلسه  شورای وزیران  فرهنگ عضو موسسه فرهنگی اکو بررسی گردیدند.  

جشنواره فرهنگی ملل " دوستی و صلح"

روزهای 17-19 آوریل سال جاری سومین جشنواره فرهنگ ملل با شعار " دوستی و صلح" در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دانشجویان 21 کشور برگزار شد. دانشجویان تاجیکستانی دانشگاه فردوسی مشهد و سفارت تاجیکستان در تهران نیز در این جشنواره با احساس بالای وطن دوستی شرکت فعال داشتند.

دانشجویان تاجیکستان با آراستن غرفه با لباسها و آلات موسیقی ملی، هنرهای مردمی دستاوردهای تاجیکستان را در دوران استقلال به حاضرین معرفی کرده ، با حضور در مسابقات علمی و فرهنگ ی، پخت غذاهای ملی جایگاه قابل توجهی را اشغال کردند و از جانب برگزارکنندگان جشنواره با هدایای ارزنده قدردانی شدند. دانشجویان تاجیک با افتخار از هویت ملی و استقلال دولت نوین تاجیکستان 300 عدد بادکنک را با رنگهای پرچم جمهوری تاجیکستان با شکوه درهوا رها کردند.

سفیر جمهوری تاجکستان در ایران نعمت اله امام زاده به عنوان مهمان ویژه در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره فرهنگ ملل در دانشگاه فردوسی مشهد شرکت نموده ، از حضور دانشجویان تاجیکستان با لباس و سمبلهای ملی ابراز خرسندی کرد. نعمت اله امام زاده ضمن ملاقات با دانشجویان و انجام مصاحبه با نمایندگان رسانه های جمعی کشور اقامت تاکید نمود، ه دانشجویان تاجیک با آراستن غرفه ، پختن غذاهی ملی و در معرض عموم گذاشتن سمبلهای ملی ، آثار بنیانگذار صلح و وحدت ملی ، رئیس جمهور تاجیکستان جناب آقای امامعلی رحمان ، شرکت در مسابقات علمی و فرهنگی و ورزشی توانستند فرهنگ و هنر و دستاوردهای تاجیکستان را بطور ارزنده معرفی کنند. او همچنین ذکر کرد که تاجیکستان با سیاست درهای باز خود از صلح و وحدت، همکاریهای متقابلاً سودند سیاسی و اقتصادی با تمام کشورهای جهان و همزیستی مسالمت آمیز و نزدیکی فرهنگی ملتها استقبال می کند.

نعمت اله امام زاده در حاشیه جشنواره به نشانه پایداری دوستی ملتها در باغ دانشگاه فردوسی مشهد درختی غرس کرد.  

 

 

جشن نوروز در تهران

 

 

 

در تاریخ 7 آوریل سال جاری در بنای سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران جشن بین المللی " نوروز" با حضور هموطنان و دانشجویان تاجیک دانشگاههای ایران برگزار گردید.

سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران جناب آقای نعمت اله امام زاده به حضار جشن بین المللی نوروز را تبریک گفته، در رابطه با دستاوردها و  پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی کشور در دوران استقلال صحبت راند. وی ضمن تاکی بر نقش سازنده بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، رئیس جمهور تاجیکستان جناب آقای امامعلی رحمان در این راستا، از سیاستها و ابتکارات ، آخرین پیام سرور دولت به مجلس جمهوری و مهمترین نکات آن ، بیست سالگی وحدت ملی، سال جوانان ، دهه بین المللی " آب برای توسعه پایدار" یادآور شده و هموطنان را به حضور فعال در موثر در پیشرفت و نوسازیهای کشور دعوت نمود.

سپس برنامه فرهنگی دانشجویان ، از جمله بزم شعر و ترانه، رقص و سرود و نوار ویدئویی درباره نوروز نمایش داده شد. گوشه ای از بنای سفارت به سبک ویژه تاجیکی آراسته شد، در آن نمونه هایی از لباس، کتابهای در مورد تاجیکستان ، تاریخ و فرهنگ و مواد درخور توجه به نمایش گذاشته شده بود.  

شرکت سفیر تاجیکستان در ملاقات سفرای کشورهای مشترک المنافع و قفقاز با وزیر امور خارجه ایران

در تاریخ چهارم مارس سال جاری جناب آقای نعمت اله امام زاده - سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران در ملاقات با جناب آقای محمدجواد ظریف - وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با سفرای کشورهای مشترک المنافع و قفقاز به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مشترک المنافع و قفقاز شرکت و سخنرانی نمود.

ضمن سخنرانی، سفیر درباره مناسبات دوستانه دو کشور در طی 25 سال استقلال تاجیکستان، روابط پرثمر دو و چندجانبه، همکاریهای متقابلاً سودمند در دایره سازمانهای بین المللی، از جمله سازمان همکاری اقتصادی، زمینه پایدار حقوقی روابط دوجانبه را خاطرنشان شد. ذکرگردید که به امضاء رسیدن بیش از 160 سند مهم بین  دولتی  بیانگر رشد همکاریهای  مختلف بوده، دورنمای مناسبات دو کشور دوست و همزبان را معین می سازند.

سفیر تاکید کرد که تاجیکستان خواهان تقویت سطح مناسبات در بخشهای مختلف بوده به ادامه مشارکت و همکاریهای متقابلاً سودمند دوجانبه، تحکیم و گسترش بیش از پیش مناسبات واقعاً برادرانه علاقمند می باشد.

 

حضور سفیر تاجیکستان در همایش کیش

در تاریخ 28 فوریه سال جاری، جناب آقای نعمت اله امام زاده سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان با دعوت پژوهشگاه  " شاخص پژوه" جمهوری اسلامی ایران در همایش بین المللی " تفکر خلاق، سرمایه گذاری و توسعه" در جزیر کیش شرکت نمود.  

او ضمن سخنرانی راجع به دستاوردهای بنیادی جمهوری تاجیکستان ظرف 25 سال استقلال در بخشهای رسیدن به استقلال انرژی ، رهایی کشور از بن بست ارتباطی و حفظ امنیت غذایی، سرعت و مضمون تازه پیدا کردن همکاریهای میان تاجیکستان و ایران در بخشهای تجاری انرژی، ساخت زیرساختهای نقلیات، کشاورزی و فرآوری محصولات آن، تولید مصالح ساختمانی و تاسیس کارخانه های مشترک صنعتی را نشانه واضح روابط موفقیت آمیز دوجانبه ارزیابی نمود.

سفیر قید نمود که مسائل استفاده عاقلانه از آب، راه اندازی مثمر ثمر اهداف دستیابی به امنیت آب در منطقه و جهان از جانب ریاست عالی کشور ما ، بنیانگذار صلح و وحدت ملی ، رئیس جمهور تاجیکستان -  امامعلی رحمان در بزرگترین مجمع و انجمن های بین المللی به عنوان مساله داغ و مبرم جامعه امروزه انسانی به میان آمد. این اقدامات شرافتمندانه ، تاجیکستان را به عنوان کشور مبتکر قطعنامه های  مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مربوط به آب در عرصه بین المللی معرفی نموده است. در ادامه این اقدامات تاجیکستان، در تاریخ 21 دسامبر سال 2016 از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای با عنوان " دهه بین المللی آب برای توسعه پایدار" ، سالهای 2018-2028" به اتفاق آراء و تائید 177 کشور عضو سازمان ملل متحد پذیرفته شد.

او همچنین تاکید کرد که تاجیکستان دارای میراث غنی تاریخی و فرهنگی و منابع طبیعی بوده برای جلب تعداد زیادی از گردشگران خارجی دارای اقتدار واقعی است. دولت جمهوری تاجیکستان با در نظر داشتن این عوامل بخش گردشگری را موضوع و بخش اولویت دار سیاست اقتصادی کشور اعلام نموده است . تاجیکستان در کنار 10 کشور جالب برای بازدید گردشگران و دومین کشور دارای گردشگری در حال رشد قرار گرفته است. در سال 2016 شاهراه پامیر تاجیکستان در بین 10 راه زیبای دنیا و پایتخت تاجیکستان – دوشنبه جزو ده مکان برتر از نظر امنیت شبانه  گردید.     

از این روی دعوت بعمل آورده شد که با درنظر داشتن مشترکات فراوان فرهنگی و تاریخی با جمهوری اسلامی ایران شرکتهای خصوص گردشگری و نهادهای مربوطه تاجیکستان و ایران در زمینه های تبادل گروههای توریستی در بخشهای گردشگری کوهنوردی، اکوتوریسم و انتوتوریسم در مسیر راه ابریشم همکاریهای متقابلاً سودمند را راه اندازی نمایند.

 

جمهوری تاجیکستان